Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Μία σύντομη παιδική ιστορία πωλήσεων

"Μια μέρα ζήτησα από τον μπαμπάκα μου αν μ'αφήνει να πάρω ένα κουλουράκι αλλά ο μπαμπάκας μου δε με άφησε να πάρω ένα κουλουράκι·

έτσι του ζήτησα αν μ'αφήνει να πάρω ένα κουλουράκι αλλά δε με άφησε να πάρω ένα κουλουράκι·

έτσι του ζήτησα αν μ'αφήνει να πάρω ένα κουλουράκι αλλά δε με άφησε να πάρω ένα κουλουράκι·

έτσι του ζήτησα αν μ'αφήνει να πάρω ένα κουλουράκι και με άφησε να πάρω ένα κουλουράκι."

- Τέλος -