Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Είστε Αυτοδύναμοι Ενήλικες;

Διάβαζα κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο The Seeds of Greatness Treasury του Denis Waitley και έμεινα στο σημείο που μιλούσε στο να είμαστε Αυτοδύναμοι Ενήλικες. Συγκεκριμένα μιλούσε για το να είμαστε διαφορετικοί.

Μερικές φορές ο όρος "να είμαστε διαφορετικοί" παρερμηνεύεται. Μου άρεσε ο τρόπος που το θέτει ο Denis Waitley.

Το μετέφρασα και σας το μεταφέρω :-)

----

Για να είστε αυτοδύναμοι ενήλικες, χρειάζεται να ορίσετε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές:

Να είστε διαφορετικοί, αν αυτό σημαίνει να έχετε υψηλότερα προσωπικά και επαγγελματικά πρότυπα.

Να είστε διαφορετικοί, αν αυτό σημαίνει να είστε πιο ευγενικοί και να νοιάζεστε για τους άλλους.

Να είστε διαφορετικοί, αν αυτό σημαίνει να είστε πιο καθαροί, τακτοποιημένοι και πιο περιποιημένοι από τους υπόλοιπους της ομάδας.

Να είστε διαφορετικοί, αν αυτό σημαίνει να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο και προσπάθεια σε όλα όσα κάνετε.

Και να είστε διαφορετικοί, αν αυτό σημαίνει να παίρνετε το υπολογισμένο ρίσκο.

Το μεγαλύτερο ρίσκο στη ζωή είναι να περιμένετε και να βασίζεστε στους άλλους για την ασφάλειά σας.

Η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι να βάλετε ένα πλάνο και να δράσετε και να πάρετε το ρίσκο που τελικά θα εξασφαλίσει την προσωπική ελευθερία και ανεξαρτησία σας.